Per savaitę Tauragės rajono savivaldybėje

Per savaitę Tauragės rajono savivaldybėje

Tauragės rajono savivaldybės biudžetas
Sausio 30 d. Tauragės rajono savivaldybės taryba viena iš pirmųjų Lietuvoje patvirtino 2019 m. biudžetą, kuris kartu su ES lėšomis sieks 43,9 mln. Eur. Didžiausia biudžeto dalis bus skirta švietimui, socialinei apsaugai, verslui ir infrastruktūrai gerinti.
Daugiau informacijos: www.taurage.lt->Naujienos->Visi straipsniai->2019-01-31.
Lėšos nevyriausybinėms organizacijoms
Iš Tauragės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšų įvairiems projektams įgyvendinti paskirstyta 4 500 Eur. Daugiausia iš jų: Tauragės miesto vietos veiklos grupei – 1 000 Eur (projektui „Bendruomenių namuose renginiai kitaip“), Tauragės rajono literatų klubui – 800 Eur (projektui „Šalčio rūbai dovanoti“) ir Lietuvos šaulių sąjungai – 1 200 Eur (projektams „Kas yra pilietiškumas“ bei „Gyvybės ir mirties keliu“).
Konkursai į vadovų pareigas
Vasario 6 d. įvyko konkursai, skelbti į savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigas. Konkursą į lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pareigas laimėjo Viktorija Paulauskienė, į Tauragės „Versmės“ gimnazijos – Dalia Pukelienė. Konkursų laimėtojos į pareigas turėtų būti paskirtos per 30 kalendorinių dienų savivaldybės tarybos sprendimu.
Nemokamas mokinių maitinimas
Siekiant užtikrinti kokybišką ir sveikos mitybos reikalavimus atitinkantį mokinių maitinimą, padidintos nemokamam maitinimui teikti (produktams įsigyti) skirtos lėšos, nustatant maksimalią bazinės socialinės išmokos dydžio sumą pietums – 1,9 Eur vienam mokiniui. Iki šiol vieno mokinio nemokamam maitinimui buvo skiriama 1,32 Eur (priešmokyklinio ugdymo ir 1–4 kl.) ir 1,52 Eur (5–12 kl.).
Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimas
Iš Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos lėšų Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungai „Tauragės apskritasis stalas“ skirta 7 000 Eur (Tauragės ir Skaudvilės atvirų jaunimo erdvių veikloms įgyvendinti).


Daugiau naujienų - www.tvk.lt