Kultūros muitinė spalį paskiria istorijos temai

Kultūros muitinė spalį paskiria istorijos temai

Spalio 9 d. 17 val. Tauragės pilies menėse bus pristatoma literatūrinė kompozicija „Budėję lietuvių raštijos aušroje: Mykolas Lietuvis, Stanislovas Rapolionis“. Programoje, skirtoje lietuvių raštijos pradžiai, ištraukos iš Mykolo Lietuvio veikalo "Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius", Stanislovo Rapolionio rašytinis palikimas, giesmės iš M. Mažvydo "Giesmyno" bei Mažosios Lietuvos dainos.
Dalyvaus: skaitovas Juozas Alšauskas, solistės Aušra Liutkutė ir Gabija Kušleikaitė, literatas Juozas Žitkauskas.


Daugiau naujienų - www.tvk.lt