Per savaitę Tauragės rajono savivaldybėje

Per savaitę Tauragės rajono savivaldybėje

Lapkričio 25 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigas pradėjo eiti Eva Bagdonienė, kuri bus atsakinga už savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir jų tėvams teikimą, socialinės atskirties mažinimą, tėvystės įgūdžių gerinimą, šeimos savarankiškumo didinimą, vaikų psichikos ir fizinės sveikatos gerinimą.
Tauragės rajono savivaldybės švietimo rėmimo programai vykdyti paskirstyta 3 140 Eur, iš jų: Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui – 1 630 Eur, Tauragės sporto centrui – 885 Eur, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijai – 625 Eur.
Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti paskirstyta 17 440 Eur, daugiausia iš jų: Vilijai Krūgelienei – 2 416 Eur, Lietuvos šaulių sąjungai – 2 048 Eur, Jolitai Urbutei – 1 568 Eur, Dalijai Ramanauskienei – 1 312 Eur, Linai Šaulienei – 1 248 Eur.
Gruodžio 1 d. (sekmadienį) 17.00 val. visi kviečiami į eglutės įžiebimo šventę, vyksiančią Pilies aikštėje. Šventės metu laukia ypatinga programa ir linksmos pramogos.


Daugiau naujienų - www.tvk.lt