Per savaitę Tauragės rajono savivaldybėje

Per savaitę Tauragės rajono savivaldybėje

Iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų švietimo rėmimo programai 2020 m. I ketvirtį vykdyti paskirstyta 4 991,64 Eur, daugiausia iš jų: Tauragės r. Skaudvilės gimnazijai – 1 760 Eur, Tauragės r. Žygaičių gimnazijai – 960,78 Eur, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijai – 825 Eur.
Tauragės rajono savivaldybė primena, kad UAB Tauragės autobusų parkas Lietuvos valstybės atkūrimo dieną (vasario 16 d.) visais Tauragės rajono savivaldybės vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusais keleivius veš nemokamai.
Iš Tauragės rajono savivaldybės Socialinės paramos įgyvendinimo programos socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektams vykdyti paskirstyta 32 000 Eur, iš jų: koordinaciniam centrui „Gilė“ – 7 000 Eur, Maltos ordino pagalbos tarnybai – 6 240 Eur, asociacijai Tauragės moters užimtumo ir informacijos centrui – 6 240 Eur, Tauragės Švč. Parapijai – 6 240 Eur, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai – 4 500 Eur, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės filialui – 2 380 Eur.
Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla „Pušelė“ skelbia atranką į vyr. buhalterio pareigas. Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, dokumentus gali teikti iki vasario 21 d. Daugiau informacijos: http://atvira.taurage.lt/
Iš Tauragės rajono savivaldybės atviro jaunimo centro veiklos užtikrinimo programos lėšų Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungai „Tauragės apskritasis stalas“ projektams „Tauragės atviros jaunimo erdvės veikla 2020 m.“ ir „Skaudvilės atviros jaunimo erdvės antrųjų metų veikla “ skirta 30 000 Eur.


Daugiau naujienų - www.tvk.lt