Vincentas Bučinskas: atmintyje išlikę partizanų veidai

Vincentas Bučinskas: atmintyje išlikę partizanų veidai

1946 metais Vincentui Bučinskui tebuvo vos 10 metų, tačiau šiandien, vaikščiodamas po plyną lauką, kuriame stovėjo Vincento tėvų sodyba, garbaus amžiaus vyras prisimena, kur stovėjo šulinys, kur gyvenamas namas, o kur buvo iškastas partizanų bunkeris. Apie vasarą sodybos vietoje vykusius kasinėjimus, rastus daiktus, sodyboje gyvenusių partizanų buitį su tremtiniu Vincentu Bučinsku kalbame šio vakaro laidoje nuo 16 val.


Daugiau naujienų - www.tvk.lt