TVK

  KPKT nuotr.  

  Tikrinamas parengtojo ir aktyviojo rezervo karių pasirengimas vykdyti užduotis

  Balandžio 16 – gegužės 10 dienomis Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (KPKT) kariai treniruosis vykdyti užduotis nepaprastosios padėties metu ar paskelbus mobilizaciją Lietuvos kariuomenės pratybose „Perkūno bastionas 2024“, kurios vyks Lietuvos kariuomenės pratybų „Perkūno griausmas 2024“ kontekste. Pratybų metu bus susisiekiama su Lietuvos kariuomenės personalo rezervo kariais siekiant įvertinti jų pasirengimą vykdyti užduotis, jeigu iškiltų toks poreikis. Planuojama, kad apie 4 tūkstančiai Lietuvos kariuomenės aktyviojo ir parengtojo personalo rezervo karių gaus informacinio pobūdžio SMS pranešimus ir sulauks skambučių.

  KPKT kariai susisieks su tam tikrais aktyviojo ir parengtojo rezervo kariais, esant poreikiui patikslins jų kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), preliminariai įvertins aplinkybes, nuo kurių priklauso karių pasirengimas vykdyti užduotis, jeigu būtų toks poreikis. Personalo rezervo kariai, kurių sveikata nėra patikrinta, turės užpildyti nustatytos formos deklaraciją ir atsakyti į deklaracijoje pateiktus klausimus. Užpildytų deklaracijų ir valstybės registruose tvarkomų duomenų pagrindu Karinės medicinos ekspertizės komisijos medikai įvertins karių sveikatos būklę ir nustatys tinkamumą karo tarnybai. Tinkami tarnybai parengtojo rezervo kariai bus numatyti į pareigas ginkluotųjų pajėgų vienetuose.

  KPKT kviečia Lietuvos piliečius, su kuriais susisieks atsakingi specialistai ir paprašys atnaujinti jų asmeninius duomenis ar atlikti kitus veiksmus, būti geranoriškais ir prisidėti prie pratybų, o atsiradus abejonėms dėl reikalavimų pagrįstumo, gavus įtarimą keliantį pranešimą į telefoną ar kilus kitiems neaiškumams, vadovautųsi Lietuvos kariuomenės viešai pateikiama visuomenei informacija, tikrintų oficialią informaciją interneto svetainėje http://www.karys.lt arba susisiektų su regioniniu Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioniniu padaliniu oficialioje interneto svetainėje nurodytais kontaktais.

  Nacionalinės pratybos „Perkūno bastionas 2024“ vyksta Lietuvos kariuomenės pratybų „Perkūno griausmas 2024“ kontekste ir jose bus treniruojamasi užpildyti Kauno ir Vilniaus regiono komendantinius vienetus (komendantūras) parengtojo rezervo kariais bei patikrinti, kaip esant poreikiui karo komendantai atliktų savo funkcijas. Per pratybas „Perkūno bastionas 2024“ bus įgalinti karo komendantai ir jų pavaduotojai visose Kauno ir Vilniaus regionų savivaldybėse bei patikrinti kiti su komendantūrų veikla susiję elementai.  KPKT informacija

  Televizijos g. 5, LT72343 Tauragė

  +370 446 72221

  info@tvk.lt

  Sekite mus
  Naujausios nuotraukos

  © Lietuvos ir Vokietijos UAB TELEVIZIJOS KOMUNIKACIJOS. Visos teisės saugomos. Grafika HTML Codex