TVK

  Kvietimas įteisinti gręžinius pasinaudojant supaprastinta tvarka

  Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas suteikia gyventojams galimybę iki 2025 metų balandžio 30 d. įteisinti nelegalų gręžinį be jokių ekonominių sankcijų ir administracinės atsakomybės.

  Šių metų pradžioje priimtos teisės aktų pataisos, numatančios palengvinimus gyventojams supaprastinant gręžinių įteisinimo tvarką. Sudarytos sąlygos pačiam fiziniam asmeniui, kuris naudoja nelegalaus gręžinio vandenį savo reikmėms, kai požeminio vandens išteklių naudojimui nereikia leidimo, tiesiogiai, o ne tarpininkaujant įmonėms, pateikti Lietuvos geologijos tarnybai reikalingus duomenis gręžinio įteisinimui.

  Visą pagrindinę informaciją apie gręžinių įteisinimą galite rasti adresu – https://taurage.lt/greziniu-iteisinimas. Toliau pateikiame atsakymus į dažniausiai kylančius klausimus, kurie turėtų padėti išsklaidyti abejones, kylančias dėl gręžinių įteisinimo.

  Kurie gręžiniai turi būti įregistruoti?

  Visi gręžiniai (tiek skirti požeminio vandens išteklių naudojimui, tiek tyrimams, tiek angliavandenilių išgavimui ar geoterminės energijos naudojimui) turi būti registruoti Žemės gelmių registre, nepriklausomai nuo sunaudojamo vandens kiekio.

  Iki kada reikia gręžinį įteisinti?

  Gręžinius įteisinti reikia iki 2025 m. balandžio 30 d., kol galioja Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas.

  Ar įregistravus gręžinį reikės mokėti už išgautus požeminio vandens išteklius?

  Asmenims išgaunantiems iki 10 m³ gėlo požeminio vandens per parą namų ūkio reikmėms arba nekomercinei ūkinei veiklai vykdyti, mokėti už išgaunamą vandenį nereikės.

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo nuostatomis pareiga mokėti mokestį už išgautus požeminio vandens išteklius atsiranda tuo atveju, jei išteklių naudojimui reikalingas leidimas (kai išgaunama 10 m³ ir daugiau per parą arba kai vanduo naudojamas ūkinėje komercinėje veikloje).

  Kas gali kreiptis dėl įteisinimo?

  Kai požeminio vandens išteklių naudojimui nereikalingas leidimas, pats gyventojas, kuris naudoja nelegalaus gręžinio vandenį savo reikmėms, gali tiesiogiai pateikti reikalingus gręžinio įteisinimui duomenis Lietuvos geologijos tarnybai.

  Kuriais atvejais leidimas nereikalingas?

  Požeminio vandens išteklių naudojimui leidimas nereikalingas, jeigu asmuo namų ūkio reikmėms arba nekomercinei ūkinei veiklai vykdyti išgauna iš požeminio vandens vandenvietės mažiau kaip 10 m³ gėlo požeminio vandens per parą.

  Taip pat leidimo nereikia, jeigu žemės ūkio veiklą, išskyrus žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą vykdantis asmuo išgauna iš požeminio vandens vandenvietės mažiau kaip 100 m³ gėlo požeminio vandens per parą, skaičiuojant metinį vidurkį.

  Kaip gręžinį įregistruoti?

  Įregistruoti gręžinį galima įkeliant duomenis į Žemės gelmių registrą naudojantis el. paslaugomis. Pildant paraišką reikės pateikti (atskirais failais pdf arba jpg formatais): savivaldybės paraišką dėl pritarimo naudoti gręžinį (paraiškos forma), savivaldybės administracijos pritarimą naudoti gręžinį, vienkartinės gręžinio įteisinimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą, žemės sklypo planą su pažymėta gręžinio vieta ir VAZ (gręžinio apsaugos zona) 1-ąja juosta.

  Taip pat galima kreiptis elektroniniu paštu lgt@lgt.lt arba per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą, pateikiant pasirašytą prašymą bei užpildant neregistruoto gėlo požeminio vandens gavybos gręžinio duomenų deklaraciją.

  Kiek kainuoja gręžinio įteisinimas?

  Kai požeminio vandens išteklių naudojimui nereikalingas leidimas, mokama vienkartinė 15 eurų įmoka.

  Kai požeminio vandens išteklių naudojimui leidimas reikalingas, mokamos vienkartinės įmokos dydis priklauso nuo planuojamo ateityje išgauti išteklių kiekio.

  Kas gresia neįteisinus gręžinio?

  Tobulėjantys kontrolės įrankiai, turimi duomenys apie įrengtą centralizuoto viešojo vandens tiekimo sistemą susiaurina nelegalių gręžinių paieškos lauką, todėl anksčiau ar vėliau tokių gręžinių savininkai sulauks atitinkamų sankcijų. Pasibaigus terminui ir neįteisinus Žemės gelmių registre neregistruoto gręžinio asmuo privalės gręžinį likviduoti, taip pat jam bus paskirta bauda.

  Kur kreiptis kilus neaiškumams?

  Kilus klausimams kviečiame rašyti greziniai@lgt.lt, skambinti telefonu +370 670 73333 arba kreiptis į Tauragės rajono savivaldybės Architektūros ir geodezijos vyriausiąjį specialistą Saulių Dragūną (tel. +370 674 78 019, el. paštu saulius.dragunas@taurage.lt)  Tauragės rajono savivaldybės informacija

  1008

  Televizijos g. 5, LT72343 Tauragė

  +370 446 72221

  info@tvk.lt

  Sekite mus
  Žiūrimiausios naujienos
  Naujausios nuotraukos

  © Lietuvos ir Vokietijos UAB TELEVIZIJOS KOMUNIKACIJOS. Visos teisės saugomos. Grafika HTML Codex